Följande företag har genomgått utbildningen Diplomerad Snöskoteruthyrare

Eftersom antalet godkända uthyrare ständigt ökar är förteckningen under pågående säsong inte alltid uppdaterad.
Alla företag som genomgått utbildningen har en dekal med logotypen för Diplomerad Snöskotruthyrare i sin lokal samt på sina uthyrningsskotrar.

Artcic Camp AB
Skogsvägen 21
840 95 FUNÄSDALEN
073-087 20 01

Lofsdalens Skoter & Transport
Lofsdalsvägen 29
840 85 LOFSDALEN
070-315 00 52

Lofsdalens Stug & Skoteruthyrning
Lofsdalsvägen 18
840 85 LOFSDALEN
0680-410 10

Ljungdalens Skoter
BOX 69
840 35 LJUNGDALEN
070-674 81 66

Ljungdalens Byggtjänst & Skotersafari
Box 53
840 35 LJUNGDALEN
0687-202 76

Vildmarksentreprenörerna JS AB
Box 5011
831 05 ÖSTERSUND
063-18 33 40

A & M Fjälltjänst HB
Blåsjön 965
830 93 STORA BLÅSJÖN
070-245 40 62

  Jormvattnets Fiskecamp
Jormvattnet 270
830 90 GÄDDEDE
0772-201 00

Storåns Turistservice
Storbränna 405
830 60 FÖLLINGE
0645-220 02

Offerdals Skoter & Fritid
Önet 118
830 51 OFFERDAL
0640-320 60

Camp Åre
Box 84
830 13 ÅRE
0647-525 25

JF Skoteruthyrning
Björnänge
830 13 ÅRE
070-339 65 75

Skoter & Fritid i Ottsjö
Ottsjö Annabacken 2
830 10 UNDERÅKER
070-282 44 01

Kurbits & Vildmark Sohl AB
Vållgatan 7
792 75 FÄRNÄS
0250-360 01

  Idre Bygdegård
Framgårdsvägen 1
790 91 IDRE
0253-204 50

Gördalens Skoteruthyrning
Lingonstigen 8
790 91 IDRE
070-54 46 756

Idrefjällens Sport AB
Byvägen 37
790 91 IDRE
0253-20 30 87

Enarssons Skoteruthyrning
Sågliden 112
790 91 IDRE
070-529 00 19

Stefan Wall Åkeri AB
Särnavägen 15
790 90 SÄRNA
0253-310 77

Sälen Bad & Fritid AB
Sälenvägen 60
780 67 SÄLEN
0280-257 02

Skoter & Quad Adventure
Box 52
692 21 KUMLA
019-57 05 00

Hyr din snöskoter av en Diplomerad Snöskoteruthyrare!

Om säkerhet och kvalitet är viktigt för dig, ska du se till att hyra din snöskoter av en Diplomerad Snöskoteruthyrare.
Dessa företag har genomgått utbildningen ”Säker snöskoteruthyrare” och är godkända som Diplomerade Snöskoteruthyrare. Utbildningen har tagits fram av Nationella Snöskoterrådet och Fjällsäkerhetsrådet med stöd av ingående organisationer och myndigheter.

 

Ett säkert val för dig som hyr snöskoter

För dig som tänker hyra en snöskoter är diplomeringen en garanti för att allt sker enligt gällande regler och normer vad gäller framförallt säkerhetsfrågor och kvalitet.
En Diplomerad snöskoteruthyrare förbinder sig att samtliga skotrar är besiktade och godkända enligt gällande bestämmelser, samt trafik- och driftsäkra.
I kvalitetssäkringen ingår också att ansvarig person för den diplomerade snöskoteruthyrningen alltid ska se till att rätt och säker utrustning finns tillgänglig och vid behov kan erbjudas om kunden efterfrågar den.
Uthyraren eller den som företräder uthyraren skall även se till att den som hyr en skoter alltid får relevant information om väder- och snöförhållanden, om hänsynstagande gentemot förekommande renskötsel, det vilda djurlivet och innebörden av terrängkörningslagen.

 

Det här krävs för att vara Diplomerad Snöskoteruthyrare

För att få kallas Diplomerad Snöskoteruthyrare måste uthyrningsföretaget ha genomgått utbildningen ”Säker snöskoteruthyrare” och blivit godkänd. Utbildningen har tagits fram av Nationella Snöskoterrådet och Fjällsäkerhetsrådet med stöd av ingående organisationer och myndigheter.

En Diplomerad Snöskoteruthyrare erbjuder dig en kvalitetssäkrad tjänst

Diplomerad Snöskoteruthyrare är ett sätt för seriösa uthyrningsföretag att stärka och kvalitetssäkra sin uthyrningsverksamhet. Samtidigt fungerar Diplomerad Snöskoteruthyrare som en typ av auktorisation som skiljer ut dessa företag bland övriga uthyrare.
Diplomerad Snöskoteruthyrare bygger på ett utbildningskoncept som heter ”Säker snöskoteruthyrare”, vilken pågår under två dagar och genomförs av behöriga personer utsedda av Fjällsäkerhetskommittéerna, Polisen och Fjällräddningen.
Den som genomgått utbildningen kan därefter titulera sig Diplomerad Snöskoteruthyrare. Diplomeringen gäller i tre år, därefter måste företaget på nytt genomgå utbildningen för att få behålla kvalitetsstämpeln Diplomerad Snöskoteruthyrare.

 

Broschyr för nedladdning

Viktiga tips för din egen säkerhet!

Två grundtips: Ta alltid en koll på hur vädret ser ut att bli under den tid du ska vara ute med skotern. Det är också viktigt att du har med dig rätt utrustning när du åker iväg.

Lyssna eller titta därför alltid på väderprognosen. Tänker du åka i fjällen har vi ett bra tips. Vid hårt väder utfärdar man fjällvädervarningar när vinden på kalfjället beräknas uppgå till minst 18 m/s. Fjällvädervarningar görs också från 14 m/s när det finns risk för snö eller snödrev i kombination med hård vind.

Ta alltid dessa fjällvädervarningar på allvar och planera det du gör efter väderprognosen. Aktuell prognos får du om du ringer 0771-23 11 23. Tala om var du befinner dig så får du en prognos för det aktuella området. Prognosen är en generell områdesprognos och tar inte hänsyn till lokala effekter. Tjänsten kostar bara som ett vanligt lokalsamtal.

Dåligt väder kräver dessutom bra kläder. Se därför till att alltid vara varmt och funktionsriktigt klädd på dina snöskoterturer.

När det gäller temperaturen säger inte termometern allt, tänk även på nedkylningseffekten. Dåligt väder med kraftig blåst kan lätt fördubbla den egentliga temperatur du utsätts för.

Tänk också på fartvinden. Kör du 70 km/tim och termo­metern visar på fem plusgrader är kylan i ansiktet på grund av fartvinden egentligen minus 13 grader. Och vid minus 20 grader är den verkliga temperaturen hela minus 52 grader! Risken är stor att du förfryser dig om du då inte skyddar ditt ansikte med skoterglasögon och visir.

Om du åker skoter i fjällterräng, ta reda på om och var det kan finnas lavinfarliga områden. Säkrast är det alltid att följa lederna som generellt är dragna inom områden där det är låg sannolikhet för laviner. I områden där det är tillåtet att köra utanför lederna bör du alltid vara försiktig, och om du vet att du kommer att åka i brant och lavinfarlig terräng ska du alltid se till att du åker i sällskap med någon, att ta med spade, lavinsond och en så kallad lavinsändare (transceiver).

Kom ihåg att träna på både din utrustning och att du utbildar dig och dina vänner, för säkerhets skull. Åk dock alltid en och en om du befinner dig i lavinfarlig terräng. Då exponeras bara en person åt gången för fara.
Var också extra försiktig när du kör över isbelagda sjöar och observera att du alltid gör det på egen risk. Att köra på is kräver både vaksamhet och varsamhet. Även om det är ruskat på isen är det absolut ingen garanti för att isen håller. Isförhållanden kan nämligen ändras mycket snabbt.

Försäkra dig alltså noga om att kolla upp isförhållandena innan du åker. Exempel på farliga lägen är isar där vattennivån är reglerad under isen. Det kan innebära att istäcket hänger ovanför. Du bör vara extra vaksam vid uddar, in- och utlopp och vid platser med strömt vatten, där är isarna ofta svagast.

Ska du ut på långtur, ta alltid med dig skidor och stavar. För det är inte speciellt enkelt att vandra i meterdjup snö. Och berätta alltid för någon vart du tänker åka, antingen muntligt eller i form av ett färdmeddelande.

För en trevlig skotertur!

Skoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Hittills har man dock ansett att det är tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen.

Detta är en värdefull frihet men den medför också höga krav på ansvar och omdöme.

Respektera förbudsområdena!

I vissa områden, så kallade skoterregleringsområden, gäller särskilda regler för skotertrafik. Exempel är större fjällområden, naturreservat och nationalparker. I en del av dem finns markerade skoterleder men i andra gäller totalt skoterförbud.

Var rädd om naturen!

Du får endast köra i ungskog, över skogsplantering eller på jordbruksmark om du är säker på att inte riskera att skada skog, mark och grödor.

Ta hänsyn!

Renar behöver betesro på vintern. Renskötarna har naturen som sin arbetsplats. Sakta ner och håll rejält avstånd när du passerar dem.

Du har alltid väjningsplikt mot skidåkare, vandrare, ryttare och hundspann – även på skoterleder. Lätta på gasen, håll avstånd och visa hänsyn.

Du får aldrig störa eller förfölja vilt. Det är förbjudet enligt lag.

Lär dig trafikmärkena!

Röda ledkryss på stolpar betyder vinterled.
Här samsas du med skidåkare, gående och hundspann. Kontrollera alltid om skoteråkning är tillåten efter leden. Det skall då finnas en kompletterande märkning.
  Påbjuden skoterled
Förbjudet att köra utanför leden.
 
Lämplig skoterled
Här kör du säkrast och stör minst.
  Skoterkörning olämplig
 
Skoterkörning förbjuden
Här får du aldrig köra.
  Stopplikt
Skotrar har alltid stopplikt vid passage över väg.

Viktigt att ta med

Här är några exempel på utrustning som du bör ha med dig på snöskoterturer i
fjällområdet.

Som personlig utrustning:

 • Hjälm med skidglasögon eller visir samt ansiktsskydd
 • Varma och vindtäta kläder, skoterskor och handskar
 • Spade
 • Vindsäck
 • Karta och kompass gärna kompletterad med en GPS
 • Tändstickor
 • Matsäck med varm dryck
 • Första förband
 • Isdubbar
 • Ficklampa med extra batterier
 • Mobiltelefon, men tänk på att du inte alltid kan räkna med täckning och att batteriet håller sämre i kyla

Om du vet att du kommer att åka i lavin­farlig terräng bör utrustningen kompletteras med:

 • Lavinsond
 • Lavinsändare (transceiver)

Viktig utrustning för snöskotern:

 • Instruktionsbok
 • En uppsättning verktyg
 • Extra variatorrem
 • Reservlampa
 • Dunk med reservbränsle
 • Extra tändstift
 • Rep
 • Ståltråd, isoleringsband, bladmått, extra skruvar och muttrar
 

Var rädd om dig!

 • Lämna färdmeddelande, tala om vart du ska och när du förväntas att vara tillbaka.
 • Anpassa din skotertur efter vädret.
 • Åk i sällskap med någon.
 • Kör nykter! Riskera inte ditt eget eller andras liv.
 • Undvik lavinfarliga områden (t ex under brantare sluttningar, hängdrivor och läsidor)!
 • Undvik områden med risk för svag is på sjöar och vattendrag (t ex vid uddar, in- och utlopp)!
 • Observera att du alltid kör över is på egen risk.
 • Håll koll på var du är och vart du är på väg med hjälp av karta och kompass. Komplettera gärna med en GPS.
 • Använd hjälm med skidglasögon eller visir, samt varma kläder och skor – tänk på kyleffekten!
 • Ta med personlig säkerhetsutrustning för dig och din skoter (extra variatorrem, verktyg, reservbränsle, spade och vindsäck).
 • Ta med telefon eller annan sambandsutrustning (men lita inte på att du har täckning överallt).
 • Om du ska ut över fruset vatten, se alltid till att ta med isdubbar och gärna flytkläder – och kör aldrig över is med passagerare under stängt pulkakapell!