Nationella Snöskoterrådets samordnare

Trafikverket

Samordnare, Per-Olov Wikberg

Naturvårdsverket

Nationella Snöskoterrådets medlemmar

Trafikverket

Ordförande, Anna-Helena Lindahl

Naturvårdsverket

Transportstyrelsen

Per-Olof Jonsson

Transportstyrelsen

Naturvårdsverket

Jan Lindgren

Trafikverket

Polisen

Peter Borg

Polisen

Hannah Brandin

Länsstyrelserna

Ann Sofie Eriksson
Sametinget

Joakim Tallbom

Sametinget

Snofed

Mikael Johansson

Snofed

SSCO

Jan Sund

SSCO

LRF

Sofia Lindblad

LRF