Nationella Snöskoterrådets samordnare

Trafikverket

Samordnare, Per-Olov Wikberg

Naturvårdsverket

Nationella Snöskoterrådets medlemmar

Trafikverket

Ordförande, Anna-Helena Lindahl

Naturvårdsverket

Transportstyrelsen

Per-Olof Jonsson

Transportstyrelsen

Naturvårdsverket

Jan Lindgren

Trafikverket

Polisen

Vakant

Polisen

Länsstyrelserna

Hannah Brandin

Länsstyrelserna

Sametinget

Joakim Tallbom

Sametinget

Snofed

Mikael Johansson

Snofed

SSCO

Jan Sund

SSCO

LRF

Sofia Lindblad

LRF