Nationella Snöskoterrådet arrangerar varje år ett Snöskoterforum.

Forumet är ett viktigt tillfälle där alla aktörer i ”snöskoter-Sverige” får möjlighet att följa och påverka Nationella Snöskoterrådets verksamhet.

Programmet innehåller information och lägesrapporter om olika aktiviteter som rådet har genomfört och planerar. Under forumet diskuteras även aktuella frågor som rör skoteråkande. Dessutom presenteras intressanta skoternyheter och verksamheter knutna till skoteråkande.