Välkommen till Nationella Snöskoterrådet

pic1

Skotervett & regler

Information om vad som gäller för snöskoteråkning i Sverige!

Läs mer

pic-2

Planera för snöskoter

Skriften ”Planera för snöskoter” kan du ladda ner som pdf här på hemsidan.

Läs mer

pic-3

Nyheter

Här kan du läsa de senaste nyheterna från Nationella Snöskoterrådet.

Läs mer

swedish

Svenska

fin

Suomeksi

norge

Norsk

GB

English

france

Francais

germany

Deutsch

rus

Рускии

italy

Italiano

sam

Sámegiella

Nyheter

Pressmeddelande 16 februari 2017- Detta gäller för snöskoterkörning i Sverige

Under sportlovet söker sig många tusen norska snöskoterförare till Sverige för körning på skoterleder men också till den allt populärare friåkningen. Det Nationella Snöskoterrådet i Sverige har sammanställt  de viktigaste reglerna för att snöskotersemestern ska bli både säker och laglig.

– Vi välkomnar alla norska snöskoterförare till Sverige. Vi har mycket spännande åkning att erbjuda men också en ömtålig natur och vilda djur att skydda. Därför är det viktigt att känna till de lagar och regler som gäller i Sverige, säger Per-Olov Wikberg samordnare för Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådet har ställt samman information med regler och goda råd för snöskoterkörning i Sverige:

1. För personer från EES-länder (EU samt Norge, Island och Liechtenstein) gäller att om de har behörighet att köra snöskoter i hemlandet får de också köra i Sverige.

2. Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/h. På många ställen är dock hastighetsgränserna lägre.

3. Promillegränsen i Sverige är den samma som för bil 0,2 promille för rattfylleri.

4. Hjälm är obligatorisk för både förare och passagerare på snöskoter.

5. I fjällens så kallade regleringsområden är skoterkörning förbjuden eller endast tillåten på markerade leder. Det finns inget allmänt förbud mot att köra skoter på lederna i fjällen men det kan finnas lokala förbud. Vid entréer till nationalparker och naturreservat finns oftast anslagstavlor med information. På svenska Naturvårdsverkets hemsida http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/Snoskoter/ kan du hitta information om regleringsområden.

6. Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Enligt Sveriges Terrängkörningslag är det förbjudet att köra i plant- och ungskog om det finns risk för skada på marken. På planterad skogsmark får man inte köra om träden sticker upp mindre än två meter över snön. Det är heller inte tillåtet att köra över jordbruksmark om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på marken.

– Vi vet att den svenska friåkningen lockar många norska snöskoteråkare. Men det är viktigt att ta redan på var man inte får åka som till exempel i regleringsområden för snöskotertrafik. Vi uppmanar även alla som planerar att åka i potentiell lavinterräng att ta del av aktuell lavinprognos liksom att ha med sig lavinutrustning och ha tränat på utrustningen tillsammans med åkkamraterna, säger Per-Olov Wikberg

Läs mer om snöskoterkörning och svenska regler: http://www.snoskoterradet.se/fragor-svar/
Läs mer om lavinprognoser i Sverige: http://www.lavinprognoser.se/

För mer information kontakta:
Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@snoskoterradet.se
Telefon: +4610-698 10 53
Mobil: +4676-115 16 79
www.snoskoterradet.se

Nya regler för snöskoterkörning i Norge

Nyligen skrev den svenska regeringen under ett avtal med Norge som tillåter svenska snöskoterförare att korsa gränsen. Under flera år godkände inte norska myndigheter svenska förarbevis för snöskoteråkning i Norge. Som en följd av det nya regelverket kring snöskoteråkning i Norge anlägger norska kommuner nya skoterleder där gränsöverskridande snöskoteråkning nu blir möjlig. Flera tusen svenska snöskoterförare beräknas passera gränsen över till Norge denna vinter.

Det är glädjande med det nya bilaterala avtalet som öppnar upp för gränsöverskridande snöskoterkörning mellan Norge och Sverige. Det betyder mycket både för snöskoterturismen och för den som vill söka jobb i Norge där snöskoterkörning ingår i arbetsuppgifterna, säger Per-Olov Wikberg, samordnare för Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådet har ställt samman ett informationsmaterial om vilka regler som gäller för snöskoterkörning i Norge. Här är de viktigaste punkterna:

  1. I jämförelse med svenska regler är snöskoterkörningen mer begränsad i Norge. Privatåkning är hänvisad till de snöskoterleder som norska kommuner anlägger och sköter. Friåkning är inte tillåten. Huvudregeln är att den enskilde föraren måste ta reda på var det är tillåtet att köra.
  2. I Norge är det kommunerna som tar fram lokala föreskrifter som beskriver var snöskoterlederna lederna finns och vilka regler som gäller. Det är därför viktigt att söka information i förväg om de kommuner där man planerar att köra snöskoter.
  3. Det är numera möjligt att passera över gränsen till Norge utan att passera tullkontor under förutsättning att snöskoterkörning är tillåten. Den som har något att förtulla måste passera gränsen via en tullväg med ett tullkontor.
  4. Både förare och passagerare ska använda hjälm vid körning i Norge. Förutom MC- och snöskoterhjälm är det i Norge även tillåtet att använda skid- eller alpinhjälm.
  5. Minimiålder i Norge för att köra snöskoter är 16 år.

– Norge erbjuder en fantastisk natur för snöskoterkörning. Den är dock betydligt mer begränsad i omfattning än den svenska snöskoterkörningen. Det är viktigt att känna till de allmänna och lokala regler som gäller för att både visa ansvar och kunna njuta av naturen, säger Per-Olov Wikberg.

Läs mer om frågor och svar om att köra snöskoter i Norge. http://www.snoskoterradet.se/files/snoskoter-i-norge-2017.pdf

Hitta kartor med de snöskoterleder som finns i norska kommuner. http://www.snoscooterloyper.no/kart

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
www.snoskoterradet.se

Pressmeddelande- Snöskoterförare behöver bättre kunskaper om vilda djur

Tre av tio snöskoterförare kör oftare utanför snöskoterleder i dag än för tre år sedan. Den ökade friåkningen ökar riskerna för att vilda djur och renar störs och skadas. Nationella Snöskoterrådet har därför tagit fram ett informationsmaterial med konkreta tips på hur snöskoterförare kan visa hänsyn och respekt för det vilda djurlivet.

 

– Snöskoterförare i allmänhet vill köra på ett ansvarsfullt sätt, men många som kör friåkning utanför lederna behöver bättre kunskaper. Därför har vi tagit fram en folder med råd om hur man undviker att störa vilda djur i terrängen, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådet genomförde i slutet av 2015 en enkätundersökning som besvarades av drygt 2 000 snöskoterförare i hela landet. Där framgick att nio av tio helt eller delvis instämde i påståendet att ”jag tar alltid hänsyn till djur, natur och andra människor genom mitt sätt att köra snöskoter”. Det stora flertalet ansåg att det finns en liten grupp snöskoterförare som inte respekterar lagar och regler och därmed förstör för dem som gör det.

En tydlig trend är att snöskoterkörningen utanför leder ökar, varannan snöskoterförare definierar sig i dag som friåkare. Flera vetenskapliga studier har påvisat att vilda djur reagerar starkare på oförutsägbara aktiviteter i terrängen än vid kontakt med människor som rör sig längs kända leder. Studier visar också att djur som vid upprepade tillfällen blir störda ofta flyttar till andra områden.

Åtta av tio snöskoterförare instämmer helt eller delvis i påståendet att ”jag anpassar min körning för att minska bullret”. De studier som genomförts visar dock att det finns mycket som talar för att snöskoterförare har en övertro på just bullerreducering i terrängen. Vilda djur kan reagera på motorljud långt innan fordonens förare ser dem.

Inom stora delar av fjällvärlden är snöskotertrafiken särskilt reglerad, bland annat av hänsyn till djurlivet och annat förekommande friluftsliv. Kartor och beskrivningar över var det är tillåtet alternativt inte tillåtet att köra finner man hos länsstyrelsen, snöskoterklubbar eller lokala näringsidkare inriktade på snöskoter. I den nya foldern ”Vilda djur och snöskotertrafik” finns tips och råd  hur man kan minska risken för att störa det vilda djurlivet.

– Vilda djur är mer skygga för människor än för motorfordon, därför stör du mer om du stannar för att titta och fotografera. Det bästa är oftast att passera lugnt och försiktigt utan att stanna, säger Per-Olov Wikberg.

Detta tips och många fler finns i foldern “Vilda djur och snöskotertrafik”, som kan laddas ner här

http://www.snoskoterradet.se/files/vilda-djur-snoskotertrafik.pdf

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes från oktober till december 2015. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider, Snowmobile och Tidningen Snöskoter. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet.

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet vid Naturvårdsverket E-post: per-olov.wikberg@snoskoterradet.se Telefon: 010-698 10 53 Mobil: 076-115 16 79 www.snoskoterradet.se

 

Pressmeddelande- Fjällens snöskoterförare ofta kunniga om gällande regler

Fyra av tio snöskoterförare kör i Dalafjällen, landets snöskotertätaste fjällområde. Därefter kommer Jämtlandsfjällen där tre av tio kör. På delad tredje plats kommer Norrbotten och Västerbotten.  Merparten av förarna är medvetna om att särskilda regler gäller i fjällens regleringsområden och sex av tio stödjer idén att begränsa friåkningen utanför leder till avgränsade områden. Men så många som var tredje förare tror felaktigt att snöskoterkörning omfattas av Allemansrätten. Det visar en enkätundersökning från Nationella Snöskoterrådet.

– Att köra snöskoter i fjällen är en frihetsupplevelse som kräver stort ansvarstagande. Skoterlederna finns för att skydda känsliga miljöer. Även körning utanför fjällen ställer krav på kunskap och omdöme, inte minst vid körning på jordbruksmark eller vid skogsplanteringar där ovarsamhet kan leda till stora skador, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådets enkätundersökning besvarades av drygt 2 000 snöskoterförare i hela landet. Merparten har kört i någon del av fjällen medan fyra av tio anger att de har kört utanför fjällområdena. Drygt fyra av tio har kört snöskoter i Dalarnas län, något färre har kört i Jämtlands län. Två av tio anger att de har kört i Västerbotten och lika många i Norrbotten.

– Där snöskoterkörningen är som mest omfattande blir miljöbelastningen tydligast. På flera håll tas nu olika initiativ för en hållbarare snöskoterkörning, bland annat etableras allt fler betalleder medan friåkningen styrs till avgränsade områden, säger Per-Olov Wikberg.

Ett exempel är Funäsfjällen i Jämtlands län, där landets första avgiftsbelagda snöskoterleder etablerades redan 2001. Syftet var att minska användarkonflikter, reducera slitaget på naturen samt att skapa bättre rekreationsmöjligheter. Idag finns 450 kilometer markerade snöskoterleder i Funäsfjällen och friåkning är endast tillåten inom två markerade områden. Driftbolaget som sköter ledsystemet ägs gemensamt av markägare och turistoperatörer.

Många skoterförare ser positivt på denna typ av lösningar. Sex av tio respondenter instämmer helt eller delvis i påståendet ”jag är positiv till initiativ där friåkning styrs till avgränsade områden”, hälften så många – tre av tio – instämmer inte i påståendet. Undersökningen visar att fler än nio av tio känner till att särskilda regler gäller i fjällens regleringsområden, där det i vissa fall enbart är tillåtet att köra på särskilda leder.

Däremot tror var tredje snöskoterförare felaktigt att snöskoterkörning omfattas av Allemansrätten.

– Det är angeläget att nå ut till alla snöskoterförare med information om de regler som gäller för var man får köra. Att så många som var tredje förare tror att snöskoteråkning omfattas av Allemansrätten ligger sannolikt bakom en hel del miljöslitage och störande körning, säger Per-Olov Wikberg.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes från oktober till december 2015. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider, Snowmobile och Tidningen Snöskoter. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet.

Läs mer om Nationella Snöskoterrådets arbete med ett hållbart snöskoteråkande: www.snoskoterradet.se.

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79
www.snoskoterradet.se

Pressmeddelande den 8 april 2016 Stödet för avgiftsbelagda snöskoterleder varierar starkt mellan fjällänen

Stödet för avgiftsbelagda snöskoterleder varierar starkt mellan fjällänen

I takt med att skotertrafiken ökar ställs allt större krav på underhåll av skoterleder. Sex av tio snöskoterförare i Dalarna tycker att det är rimligt att betala en avgift för att köra på statliga snöskoterleder, i Norrbotten är motsvarande andel bara hälften så stor. Mellan ytterligheterna ligger Jämtland och Västerbotten. Det framgår av en enkätundersökning som genomförts av Nationella Snöskoterrådet. Stödet är starkast där betalleder är vanligast och vice versa.

IMG_0227

– Betalleder för snöskotrar förekommer nästan inte alls i Norrbotten, medan de numera är vanliga i Dalarna. De relativt positiva attityderna bland snöskoterförare i Dalarna beror sannolikt på att man har erfarenheter av väl fungerande betalleder, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådets enkät besvarades av drygt 2 000 snöskoterförare från hela landet. Respondenterna fick ta ställning till påst­­åendet ”Jag tycker att det är rimligt att betala en avgift för att köra på statliga snöskoterleder”. Resultaten skiljer stort mellan de fyra fjällänen. I Dalarna svarade sex av tio att de ”instämmer helt och hållet” eller ”instämmer delvis”. I Norrbotten var motsvarande andel tre av tio, i Västerbotten fyra av tio och i Jämtland fem av tio.

– I Norrbotten är snöskoterkörningen mindre reglerad än i övriga fjällen och utspridd över större ytor. I princip saknas betalleder i länet, vilket kan vara en förklaring till snöskoterförarnas avvaktande hållning, säger Per-Olov Wikberg.

Stödet är större för att betala för körning på snöskoterleder som underhålls av ideella krafter, till exempel snöskoterklubbar. Det är rimligt att betala för sådan körning menar sju av tio snöskoterförare i Norrbotten, fler än av tio i Dalarna, åtta av tio i Västerbotten och nästan nio av tio i Jämtland.

I Funäsfjällen infördes 2001 landets första avgiftsbelagda snöskoterleder. Idén om en avgiftsbelagd och reglerad skotertrafik växte fram under slutet av 1990-talet för att minska användarkonflikter, slitaget på naturen samt skapa bättre rekreationsmöjligheter. Naturvårdare, turistnäring, markägare, ortsbor, rennäring, kommun och skoterintressenter samarbetade för att hitta en lokal lösning på lederna och i dagsläget är de sammanlagt 450 kilometer skoterleder och skidspår skilda från varandra och friåkning är endast tillåten i markerade områden. Driftsbolaget ägs gemensamt av markägare och turistoperatörer.

– Funäsfjällen är ett positivt exempel. Allt fler klubbar och kommersiella aktörer etablerar egna betalleder. Det ger skoteråkning av högre kvalitet och bidrar till minskat slitage och skador på naturen utanför lederna, säger Per-Olov Wikberg. 

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes från oktober till december 2015. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider, Snowmobile och Tidningen Snöskoter. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet.

Läs mer om undersökningen och ta del av de resultat som redovisas i sin helhet via länken: http://www.snoskoterradet.se/files/snoskoterenkaten2015-bilaga-om-betalleder-och-snskoter-8april.pdf

Läs mer om Nationella Snöskoterrådets arbete med ett hållbart snöskoteråkande: www.snoskoterradet.se.

För mer information kontakta
Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79

www.snoskoterradet.se

Pressmeddelande den 24 mars 2016 – Allt fler säger nej till alkohol i samband med snöskoterkörning

Pressmeddelande den 24 mars 2016

Allt fler säger nej till alkohol i samband med snöskoterkörning

De senaste tio åren har fler än hundra snöskoterrelaterade dödsolyckor inträffat. Historiskt har alkohol varit inblandat i mer än varannan olycka. En enkätundersökning från Nationella Snöskoterrådet pekar mot en förändring. Sju av tio snöskoterförare anser att attityderna till alkohol och snöskoterkörning blivit mer restriktiva jämfört med för tio år sedan. Enkäten visar också att många unga snöskoterförare betraktar alkohol och snöskoterkörning som något som framför allt förekommer bland äldre.

– Det är glädjande att märka attitydförändringarna och viktigt att fortsätta att tala öppet om ämnet för att påverka fler. Resultaten från undersökningen pekar i en positiv riktning och det tycks som om de yngre snöskoterförarna har något att lära de äldre, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådets enkät besvarades av drygt 2 000 snöskoterförare från hela landet. De svarande fick ta ställning till påståendet ”det är okej att köra snöskoter även om man har druckit alkohol”. Drygt nio av tio tog helt avstånd från påståendet.

Attityderna är också likartade bland dem de svarande känner. På frågan om det är okej att köra snöskoter när man druckit svarar åtta av tio att ”de flesta jag känner” tar avstånd från detta. I den äldsta gruppen är andelen lägst, drygt sex av tio, vilket kan indikera en annan alkoholkultur. Bland enkätens yngre respondenter märks uppfattningen att snöskoterfylleri främst förekommer bland äldre, ofta i samband med pimpelfiske.

På frågan hur man anser att synen på alkohol i samband med snöskoterkörning har förändrats de senaste tio åren svarar närmare sju av tio att den har blivit ”mindre” eller ”mycket mindre” tillåtande. Störst är andelen i gruppen 36-40 år där närmare åtta av tio anser att attityden till alkohol och snöskoterkörning har blivit mindre tillåtande jämfört med för tio år sedan.

Statistik från snöskoterns relativt korta historia visar att alkohol har varit inblandat i drygt varannan olycka med dödlig utgång. Hos denna grupp omkomna har den genomsnittliga halten alkohol i blodet varit hela 1,9 promille. Gränsen för rattfylleri är 0,2 och för grovt rattfylleri är den 1,0 promille. Omkring hundra snöskoterrelaterade dödsfall har inträffat i Sverige de senaste tio åren, och april är den mest olycksdrabbade månaden då statistiskt en fjärdedel av alla dödsfall på snöskoter inträffar.

– Snöskoterfylla har orsakat många tragedier genom åren. Påskhelgen är högsäsong för snöskoterkörande och vi välkomnar de sundare attityderna och uppmanar alla påsklovsfirare att avstå från alkohol i samband med snöskoterkörning, säger Per-Olov Wikberg.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes från oktober till december 2015. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet.

Läs mer om undersökningen och ta del av resultaten via länken: http://www.snoskoterradet.se/files/snoskoterenkaten2015-bilaga-om-alkohol-och-snskoter-24mars.pdf

Läs mer om Nationella Snöskoterrådets arbete med ett hållbart snöskoteråkande: www.snoskoterradet.se.

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79
www.snoskoterradet.se

Pressmeddelande den 18 mars 2016- Åtta av tio snöskoterförare anpassar körningen för minskat buller

Pressmeddelande den 18 mars 2016

Åtta av tio snöskoterförare anpassar körningen för minskat buller

Merparten av snöskoterförarna har förståelse för att snöskotrar kan vara störande och åtta av tio uppger att de anpassar sin körning för att minska bullret. Det visar en undersökning från Nationella Snöskoterrådet.

– Hållbar snöskoterkörning ställer krav på ansvarstagande och lyhördhet mot omgivningen. När vi frågar snöskoterförarna svarar de flesta att de tar ansvar för att minska bullret, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådet är ett forum för dialog, som verkar för visionen ”att snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs”. Som ett led i arbetet genomfördes en enkät under slutet av 2015. Drygt 2 000 snöskoterförare i hela landet svarade på frågor om vanor och attityder till snöskoterkörning.

Sju av tio snöskoterförare har förståelse för ”att den som inte kör snöskoter tycker att snöskotrar kan medföra störande buller”. Åtta av tio av tio instämmer i påståendet att ”jag anpassar min körning för att minska bullret”. Drygt en av tio instämmer bara ”något” eller ”inte alls” i påståendet.

Att visa hänsyn mot andra människor som rör sig i naturen innebär bland annat att inte störa sin omgivning med onödigt eller rent utav olagligt buller. Effektavgassystem, trimpipor i dagligt tal, gör nästan alltid att din snöskoter bullrar mera. Dessutom är de olagliga eftersom det inte är tillåtet att förändra ett fordon utifrån de uppgifter och värden som angivits vid inregistreringen av snöskotern.

Snöskoterförarna tillfrågades även om vilka sakområden de anser att Nationella Snöskoterrådet bör prioritera i sitt arbete. ”Minskade bullernivåer” är det tredje högst värderade området efter ”hänsyn till djur och känslig natur” och ”efterföljande av lagar och förordningar”.

– Snöskoterförarna kan bidra till minskat buller i fjällen genom att hålla nere hastigheterna samt låta bli att byta ut befintliga avgassystem med syfte att öka motorljud och få mer effekt. Att göra detta är dessutom är förbjudet, säger Per-Olov Wikberg.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes från oktober till december 2015. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet.

 

Läs mer om Nationella Snöskoterrådets arbete med ett hållbart snöskoteråkande: www.snoskoterradet.se.

Läs mer om undersökningen och ta del av de resultat som redovisas i sin helhet via länken:

http://www.snoskoterradet.se/files/snoskoterenkaten2015-buller-bilaga-18-mars.pdf

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se Telefon: 010-698 10 53 Mobil: 076-115 16 79 www.snoskoterradet.se

 

Pressmeddelande 11 mars 2016- Snöskoterförares kunskaper om lagar brister

Snöskoterförares kunskaper om lagar brister

Bara en snöskoterförare av tre anser sig ha mycket goda kunskaper om de lagar som gäller för snöskoterkörning. Nio av tio anser att de alltid tar hänsyn till djur, natur och människor genom sitt sätt att köra snöskoter. Det framgår av en enkätundersökning som genomförts av Nationella Snöskoterrådet.

– Snöskoteråkares kunskaper om lagar och regler behöver förbättras i flera avseenden.  Bättre kunskap om vad som gäller vid terrängkörning kan bidra till att undvika onödiga konflikter mellan markägare, naturvårdsintressen och snöskoteråkarna., säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådets enkät besvarades av drygt 2 000 snöskoterförare från hela landet. Bland dem svarar en av tre att de har mycket goda kunskaper om de lagar och förordningar som reglerar var och hur man får köra snöskoter. Sex av tio anser att deras kunskaper är ”ganska bra”.

Enligt Terrängkörningslagen är det förbjudet att köra snöskoter i plant- eller ungskog om det finns risk för skada på skogen. På planterad skogsmark får man inte köra om träden sticker upp mindre än 2 meter över snön. Det är inte heller tillåtet att köra över jordbruksmark om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på marken. Fler än nio av tio snöskoteråkare instämmer helt eller delvis i påståendet att ”jag kör inte på planterade hyggen om det inte går en markerad led där”.

I fjällens så kallade regleringsområden är skoterkörning förbjuden eller endast tillåten på markerade leder. Länsstyrelse och kommun kan reglera skoterkörning även i andra områden av hänsyn till naturvård, friluftsliv och turism.

Mycket av den växande friåkningen sker i fjällen vilket ställer särskilda krav på snöskoterförarna. Nio av tio respondenter instämmer i påståendet att ”de snöskoterförare som inte respekterar gällande lagar och regler är ett problem och förstör för det stora flertalet som gör det”.

– Det är bra att en så stor andel av snöskoterförarna säger sig vilja ta hänsyn till andra. Enkätresultaten antyder att ett fåtal snöskoteråkare inte följer lagar och regler. Sådant beteende kan få konsekvenser för möjligheten till snöskoterkörning i Sverige, säger Per-Olov Wikberg.

I enkäten ställdes också en fråga om allemansrätten. En av fyra respondenter i enkäten svarade felaktigt att snöskoterkörning omfattas av allemansrätten.

– Det är viktigt att så många som möjligt känner till vad allemansrätten omfattar. Snöskoterkörning eller framförande av andra motorfordon omfattas inte av allemansrätten, rätten att åka snöskoter över annans mark är därför inte självklar. Detta måste bli mer allmänt känt bland snöskoterförarna, säger Per-Olov Wikberg.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes från oktober till december 2015. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet.

Pressmeddelande den 29 januari 2016 – Ovarsam friåkning drabbar skötsamma snöskoterförare

Tre av tio snöskoterförare kör oftare utanför markerade leder i dag jämfört med för några år sedan. Nära sju av tio anser att allt fler missbrukar möjligheten till friåkning och att det förstör för dem som sköter sig. Många är positiva till initiativ där sådan åkning styrs till avgränsade områden. Det är några av resultaten från en ny enkätundersökning som genomförts av Nationella Snöskoterrådet.

– Åkning utanför snöskoterlederna lockar allt fler. Att svepa fram över orörda vidder kan ge en frihetsupplevelse, men körning utan omdöme kan ge upphov till störningar för människor och djur och skador på naturen. Resultaten av vår enkätstudie kan tolkas som att ett fåtal ovarsamma snöskoterförare förstör för flertalet, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

I en internationell jämförelse, exempelvis med Norge och Finland, är Sveriges lagstiftning tillåtande när det gäller snöskoterkörning utanför leder, så kallad friåkning. Nationella Snöskoterrådets enkät besvarades av drygt 2 000 snöskoterförare från hela landet. Bland dem instämmer nästan sju av tio helt eller delvis i påståendet att ”alltfler snöskoterförare missbrukar möjligheten till friåkning och förstör därmed för dem som är skötsamma och följer lagar och regler”.

Sedan en tid tillbaka har det diskuterats om friåkningen bör begränsas mer även i Sverige. I Funäsfjällen har man tagit ett sådant initiativ lokalt; där tillåts friåkning bara i två avgränsade områden, i övrigt råder ett generellt förbud. Många skoterförare tycks se positivt på denna typ av lösningar. Sex av tio respondenter i undersökningen instämmer helt eller delvis i påståendet ”jag är positiv till initiativ där friåkning styrs till avgränsade områden”. Tre av tio instämmer inte i påståendet. – Merparten av skoterförarna tycks vara öppna för lösningar som skyddar fler känsliga områden från friåkning än vad som är fallet i dag. Genom att göra särskilt anvisade områden attraktiva kan belastningen på andra områden minska, säger Per-Olov Wikberg. Friåkning innebär ofta körning i brant, lavinfarlig terräng. Tidigare utgjorde snöskoterförare en blygsam andel av dem som förolyckades i laviner, men i USA och Kanada utgör de numera nära hälften av dem som omkommer i lavinolyckor. Det finns tecken på att en liknande utveckling pågår i Sverige. I Norge är det redan ett faktum.

I undersökningen svarar tre av fyra respondenter som är 30 år eller yngre att de räknar sig som friåkare, vilket kan jämföras med knappt fem av tio i hela urvalet. Bara drygt en av tio friåkare svarar att de brukar ha med sig lavinsäkerhetsutrustning.

– Det är oroande att en så stor andel av friåkarna saknar utrustning såsom lavinsond och lavinsändare. För att inte utsätta sig själva och andra för fara behöver alla som rör sig i brant och potentiellt lavinfarlig terräng ha både omdöme och rätt utrustning, säger Per-Olov Wikberg.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes från oktober till december 2015. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider, Snowmobile och Tidningen Snöskoter. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet.

Läs mer om undersökningen och ta del av de resultat som redovisas i sin helhet via länken: http://www.snoskoterradet.se/files/skoterenkt-2016.pdf

Läs mer om Nationella Snöskoterrådets arbete med ett hållbart snöskoteråkande: www.snoskoterradet.se.

För mer information kontakta: Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet

E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 53 Mobil: 076-115 16 79

www.snoskoterradet.se